Anmäl din förening till Idrottsforum Jönköping 2019

Idrottsforum är mötesplatsen för idrottsföreningar och lokala politiker i Jönköpings kommun. Syftet är en dialog kring den lokala idrotten. Vi ses väl den 22 oktober?

Idrottsforum Jönköping är tillbaka! Idrottsforum är den goda dialogen om den lokala idrotten. Företrädare för kommunens idrottsföreningar (ledare, aktiva, funktionärer) möter politiker från de partier som är representerade i kommunfullmäktige. I mars 2018 lockade Idrottsforum 100 deltagare. Blir det fler i år? Aktuella frågor saknas inte…

Fokusfrågor på Idrottsforum 2019:

  • Återkoppling från Idrottsforum 2018
  • Jönköpings kommuns idrottspolitiska program – Plan för idrott 2018-2023
  • Dialoger mellan politiker och föreningsledare

Vi ser gärna att många idrottsföreningar är representerade på Idrottsforum, ja rent av flera deltagare från varje förening (men inte fler än fyra). Dock har vi alltid extra platser för unga ledare och aktiva.

För att diskussionerna ska bli givande för alla är det möjligt att ställa frågor redan vid anmälan. Gör det!

DAG OCH TID: Tisdagen den 22 oktober, kl 18.00-21.00. Fika och mingel 17.30-18.00.

PLATS: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är måndagen den 14 oktober. Anmäl föreningen   här.

KOSTNAD: Ingen kostnad alls

FIKA: Visst! Macka och kaffe eller te

ARRANGÖRER: Jönköpings Idrottsallians och Smålandsidrotten, i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun.

KONTAKT: Undrar du över något, hör av dig!

Christina Ericsson
tfn 070-450 54 05
036.121605@telia.co

 

Årsmöte 2019

Vi har hållit årsmöte med många deltagande föreningar och ovan ser Ni den nytillträdda styrelsen. Erling Wulff som hållit i klubban i 10 år avtackades med blommor och bok. Erling har under sina år visat på ett mycket stort engagemang och alliansen har lyft fram positionerna rejält de sista åren. Nu tar Bengt Edh över taktpinnen. Vidare avtackades också ledamöterna Patric Eriksson, Mikael Hill och Niklas Dahl. Den nya styrelsen i sin helhet hittar du här . Under årsmötet beslutades det att höja medlemsavgiften från 300 kr till 400 kr.
 
Det informerades om RIM (Riksidrottsmötet) som hålls i Jönköping 24-26 maj. Jönköpings Idrottsallians kommer att bjuda in medlemsföreningarna till ett event under helgen. Kommer via mail till berörda föreningar.
 
Det delades också ut stipendier i vår EM, VM och OS-fond och årets pristagare hittar du här
 

 

Idrottsforumet 2018

Nu är sammanställningen klar efter årets viktiga Idrottsforum. Här finns reflektioner och synpunkter från vår synvinkel.
 
 

Årets Ambassadör 2017

Vi känner stolthet över vårt tilldelade pris på Jönköpingsgalan denna helg. Motiveringen löd:

"Med en imponerande bredd, landets bästa simklubb i JSS, representation i högsta serierna i flera lagsporter, SM-Guld och silver till HV71 och övriga stora individuella framgångar blev Jönköping klar etta då SVT korade årets idrottsstad 2017. Idrottsalliansen företräder det fantastiska föreningsliv som är förutsättningen för att utmärkelser som denna kan hamna i Jönköping. Ett koillektiv med tusentals medlemmar som alla verkar som goda ambassadörer för Jönköping.
 

Jönköpings Idrottsallians

Vi är en ideell förening som bildades redan 1943. Den är därmed en av de äldsta idrottsallianserna i Sverige.

Enligt stadgarna har Jönköpings Idrottsallians till uppgift:

Att företräda medlemsföreningarna och bevaka deras intressen gentemot Jönköpings Kommun och andra myndigheter.

Att fungera som remissinstans i frågor där yttrande begärs eller bör lämnas.

Att genom stipendier stödja och stimulera idrotten inom Jönköpings kommun.

Att i övrigt utgöra en organisation till vilken medlemmarna förtroendefullt kan vända sig för erhållande av råd eller upplysningar.

 

Nyheter

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vi agerar betr. arrendeavtal i Jönköpings Kommun

Under en tid har vi i idrottsalliansen fått alltfler frågor från föreningar angående avtalslängden för arrenden i Jönköpings kommun och kommunens strategi, och vid vårt årsmöte i våras lovade vi undersöka frågan.   När flerårsavtal av olika anledningar ska skrivas om verkar strategin från kommunens sida vara att skriva om till löpande avtal med ett års ömsesidig uppsägning. Nu har vi tillskrivit tekniska kontoret om konsekvenserna och efterfrågat en träff för att beskriva problemen och hitta lösningar.

Läs vårt brev här

Årets sextonde vinnare i Hemmavinsten heter Kurt Ebefors. Han vann 70 040 kr. JOK sålde lotten.

Därmed har vi delat ut 222 högvinster på över 14 400 000 kr.

Missa inte våra nya vinnarinslag när vi överraskar vinnarna. Filmerna finns på hemmavinstens hemsida efter varje dragning.

Boka en Hemmavinst du också och stötta någon av våra medlemsföreningar!

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Box 110
553 13 Jönköping
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002


                   EN MENINGSFULL FRITID


             FRISKVÅRD


           MOT NYA MÅL

© 2014 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians