Detta är Jönköpings Idrottsallians

Titta gärna in på vår nya folder här

Anmäl din förening till Idrottsforum Jönköping 2019

Idrottsforum är mötesplatsen för idrottsföreningar och lokala politiker i Jönköpings kommun. Syftet är en dialog kring den lokala idrotten. Vi ses väl den 22 oktober?

Idrottsforum Jönköping är tillbaka! Idrottsforum är den goda dialogen om den lokala idrotten. Företrädare för kommunens idrottsföreningar (ledare, aktiva, funktionärer) möter politiker från de partier som är representerade i kommunfullmäktige. I mars 2018 lockade Idrottsforum 100 deltagare. Blir det fler i år? Aktuella frågor saknas inte…

Fokusfrågor på Idrottsforum 2019:

  • Återkoppling från Idrottsforum 2018
  • Jönköpings kommuns idrottspolitiska program – Plan för idrott 2018-2023
  • Dialoger mellan politiker och föreningsledare

Vi ser gärna att många idrottsföreningar är representerade på Idrottsforum, ja rent av flera deltagare från varje förening (men inte fler än fyra). Dock har vi alltid extra platser för unga ledare och aktiva.

För att diskussionerna ska bli givande för alla är det möjligt att ställa frågor redan vid anmälan. Gör det!

DAG OCH TID: Tisdagen den 22 oktober, kl 18.00-21.00. Fika och mingel 17.30-18.00.

PLATS: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är måndagen den 14 oktober. Anmäl föreningen   här.

KOSTNAD: Ingen kostnad alls

FIKA: Visst! Macka och kaffe eller te

ARRANGÖRER: Jönköpings Idrottsallians och Smålandsidrotten, i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun.

KONTAKT: Undrar du över något, hör av dig!

Idrottsforum 2018 - Sammanställningen.docx.pdf (216,8 kB)

Christina Ericsson
tfn 070-450 54 05
036.121605@telia.co

 

Årsmöte 2019

Vi har hållit årsmöte med många deltagande föreningar och ovan ser Ni den nytillträdda styrelsen. Erling Wulff som hållit i klubban i 10 år avtackades med blommor och bok. Erling har under sina år visat på ett mycket stort engagemang och alliansen har lyft fram positionerna rejält de sista åren. Nu tar Bengt Edh över taktpinnen. Vidare avtackades också ledamöterna Patric Eriksson, Mikael Hill och Niklas Dahl. Den nya styrelsen i sin helhet hittar du här . Under årsmötet beslutades det att höja medlemsavgiften från 300 kr till 400 kr.
 
Det informerades om RIM (Riksidrottsmötet) som hålls i Jönköping 24-26 maj. Jönköpings Idrottsallians kommer att bjuda in medlemsföreningarna till ett event under helgen. Kommer via mail till berörda föreningar.
 
Det delades också ut stipendier i vår EM, VM och OS-fond och årets pristagare hittar du här
 

Nyheter

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vi agerar betr. arrendeavtal i Jönköpings Kommun

Under en tid har vi i idrottsalliansen fått alltfler frågor från föreningar angående avtalslängden för arrenden i Jönköpings kommun och kommunens strategi, och vid vårt årsmöte i våras lovade vi undersöka frågan.   När flerårsavtal av olika anledningar ska skrivas om verkar strategin från kommunens sida vara att skriva om till löpande avtal med ett års ömsesidig uppsägning. Nu har vi tillskrivit tekniska kontoret om konsekvenserna och efterfrågat en träff för att beskriva problemen och hitta lösningar.

Läs vårt brev här

Årets tjugonde vinnare i Hemmavinsten heter Anna Pettersson. Hon vann 70 080 kr. Gränna AIS sålde lotten.

Därmed har vi delat ut 226 högvinster på över 14 600 000 kr.

Missa inte våra nya vinnarinslag när vi överraskar vinnarna. Filmerna finns på hemmavinstens hemsida efter varje dragning.

Boka en Hemmavinst du också och stötta någon av våra medlemsföreningar!

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Box 110
553 13 Jönköping
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002


                   EN MENINGSFULL FRITID


             FRISKVÅRD


           MOT NYA MÅL

© 2014 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians