Stadgar

Här finner man stadgarna för Jönköpings Idrottsallians

Stadgar för Jönköpings Idrottsallians.pdf (225840)

Alla vinner på en meningsfull fritid

En fungerande idrott i kommunen bidrar starkt till detta.

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians