Stadgar

Stadgar för Jönköpings Idrottsallians. Senast reviderade vid årsmöte 2021.

Alla vinner på en meningsfull fritid

En fungerande idrott i kommunen bidrar starkt till detta.

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians