EM, VM & OS-fond

Jönköpings Idrottsallians förvaltar en fond som syftar till att stödja idrottsutövare, som av sitt specialförbund blivit uttagen som deltagande i europamästerskap, världsmästerskap eller olympiska spel.

Gäller endast senior/juniormästerskap. Man kan få stipendie från fonden max två gånger.

Berättigad att söka stipendium ur fonden är idrottsman/idrottskvinna som är medlem i förening som är ansluten till Idrottsalliansen.

Ansökan skall ske genom föreningen kontinuerligt under hela året. Gärna direkt efter en deltagares deltagande i tävling.

Stipendium kan utgå för tiden för gällande kalenderår. Beloppet bestäms av Idrottsalliansen.

Alla ansökningar behandlas i januari varje år. Stipendier delas normalt ut vid Idrottsalliansens årsmöte i februari för föregående år.

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Box 110
553 13 Jönköping
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2014 All rights reserved.

Drivs av Bemi AB