Calle Tollén omvald som ordförande vid årsmötet 2024

28.03.2024 06:15

Calle Tollén fick förnyat förtroende som ordförande för Jönköpings Idrottsallians vid årsmötet den 26 april. Ny i styrelsen är Angelica Fredsson. Inledningsvis belönades sex framgångsrika idrottare med stipendier från EM-, VM- och OS-fonden.

Årsmötet samlade 40 personer till RF-SISU Smålands lokaler i Jönköping, för sedvanliga mötesförhandlingar. Men först skulle några av kommunens framgångsrika idrottare uppmärksammas. Sex idrottare belönades med stipendier från EM-, VM- och OS-fonden, för deltagande i internationella mästerskap under 2023. På bilden ovan från vänster: Nils Johansson (mountainbike, IKHP Huskvarna), Alexander Karlqvist (karate, Huskvarna Kyokushin Karate), Michelle Karlqvist (karate, Huskvarna Kyokushin Karate), Ellen Ekström (karate, Huskvarna Kyokushin Karate), Tommy Andersson (curling, Jönköping Curling Club), Tindra Nordin (livräddning, Jönköpings SS) och Max Chadwick (livräddning, Jönköpings SS).

Stort grattis och lycka till i framtiden!

Martin Funk från Jönköpings kommuns kultur- och fritidsförvaltning berättade om den fortsatta processen med kommunens styrdokument Plan för idrott 2024–2028. En fråga som helt dominerade Idrottsforum i höstas. Under april kommer förslaget att skickas ut på remiss. Ambitionen är att kommunfullmäktige beslutar i augusti.

Jönköpings kommun arbetar även med att ta fram en evenemangsstrategi, som har syftet att stärka kommunen som evenemangsstad. David Jansson informerade om det tänkta innehållet samt om processen. Föreningar som vill göra inspel till evenemangsstrategin erbjuds fylla i en enkät. Kontakta då  David Jansson  på e-post.

Mikael Jerkinger berättade om den positiva utvecklingen av Idrottsalliansens lotteri Hemmavinsten.

Därefter inleddes det formella årsmötet. Rickard Strandberg, distriktsidrottschef på RF-SISU Småland, valdes till ordförande och styrde årsmötet med säker hand utifrån föredragningslistan.

Calle Tollén fick förnyat förtroende som ordförande för det kommande året. Omval blev det, för en period av två år, för ledamöterna Ann Axelsson, Göran Carnander, Joakim Walltegen och Susanne Görsberg. I ett fyllnadsval valdes Angelica Fredsson in som ledamot och är därmed ny i styrelsen. Välkommen!

Årsmötet ansåg att Idrottsalliansens valberedning gjort ett gott jobb, och valberedningen får därmed fortsätta sitt arbete under 2024.

Föreningens revisor Thomas Pettersson, som även föredrog revisorernas berättelse, fick förnyat förtroende tillsammans med revisorskollega Lars Ericsson.

Nu ser vi fram mot ett nytt verksamhetsår, för de 104 medlemsföreningarnas bästa.

 

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians