Summering Idrottsforum Jönköping 2023

26.10.2023 09:08

Idrottsalliansens ordförande Calle Tollén i samtal med kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lena Sumedrea (C).

Idrottsforum Jönköping lockade nära hundra deltagare, som representerade nästan 40 idrottsföreningar och andra organisationer. Årets Idrottsforum handlade helt om Jönköpings kommuns nya styrdokument Plan för idrott 2024–2029. Mycket bra diskussioner, men tyvärr för få politiker på plats denna gång.

För femte gången sedan 2018 arrangerade Jönköpings Idrottsallians Idrottsforum Jönköping, tillsammans med RF-SISU Småland och Jönköpings kommun. Denna gång på Jönköping University.

Idrottsforum inleddes med att kommunstyrelsens ordförande, Ann-Marie Nilsson (C) berättade om vilken betydelse Plan för idrott ska ha i kommunen, och värdet av att kommunens föreningar kan påverka innehållet.

Marie Hedberg, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, medverkade digitalt och gav Riksidrottsförbundets syn på fördelarna för idrotten att en kommun har ett idrottspolitiskt program.

Under rubriken Hand i hand Idrottsforum och Plan för idrott 2024–2029 gjorde Martin Gårlin och Martin Funck från kultur- och fritidsförvaltningen en tillbakablick på de fem år som Plan för idrott 2018–2023 varit kommunens styrdokument och vad som hänt och genomförts.

Därefter var det dags för gruppdiskussioner kring sex olika ämnen – samtliga är tänkta kapitel i kommunens nya styrdokument Plan för idrott 2024–2029. Deltagarna valde vid anmälan två av nedanstående ämnen som man vill samtala kring:

  • Aktivt föreningsliv
  • Fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar
  • Anläggningar och idrottsmiljöer
  • Idrottsevenemang
  • Fysisk aktivitet och idrott för vuxna och äldre
  • Elitidrott

Kvällen summerades i två delar. Moderator Fredrika Lindström intervjuade föreningsledare från Ölmstad IS, Jönköping Simsällskap och Husqvarna FF om deras intryck från kvällen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lena Sumedrea (C), avslutade, i dialog med Idrottsalliansens ordförande Calle Tollén, med att beskriva det fortsatta arbetet med Plan för idrott 2024–2029.

Jönköpings Idrottsallians konstaterar att Idrottsforum Jönköping är en viktig mötesplats för den ideella föreningsidrotten i Jönköpings kommun. Att vi och kommunens föreningar får möjlighet att konkret påverka Plan för idrott 2024–2029 ser vi som en framgång. Innan styrdokumentet beslutas politiskt är vi utlovade att tycka till en sista gång genom att vara remissinstans.

Under föregående Idrottsforum har flertalet politiker, inklusive kommunalråd, medverkat. Tyvärr deltog endast sju politiker, från fem partier, i år. En stor besvikelse.

Dokumentation

Anteckningar fördes under samtliga gruppdiskussioner. Anteckningarna når du här. På sista sidan finns även resultatet från den snabbutvärdering som gjordes på slutet av Idrottsforum.

”Idrottsforum the Movie”

RF-SISU Småland filmade och gjorde några intervjuer. Här är resultatet, 3 minuter och 7 sekunder långt, eller kort…

 

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians