Framtiden för Sanda Idrottscentrum: Fråga som berör hela stan

08.12.2020 08:17

Jönköpings Idrottsallians uttrycker oro för framtiden för Sanda Idrottsgymnasium. Läs vår insändare, införd i Jönköpings-Posten 2020-12-08.

 

Antalet platser på landets idrottsgymnasier ska bli färre. Ett förslag om hur dessa ska bedrivas är just nu ute på remiss. I korthet går det nya förslaget ut på att dagens 10 000 platser ska bantas till cirka 5 000–6 000.

Syftet är att resursoptimera och få bättre kvalitet på utbildningarna. Vilka idrotter som får färre platser och vilka orter som ska bedriva idrottsgymnasier är ännu inte bestämt.

Från Jönköpings Idrottsallians är vi angelägna om att Sanda Idrottscentrum får möjlighet att stärka sin position. Inte bara för idrottens skull, utan för hela Jönköpings kommuns utveckling.

Vi hoppas att våra politiker förstår vikten av att regionen har ett väl fungerande idrottscenter och är beredda att agera i frågan. Ska Jönköping fortsätta att vara en attraktiv och expansiv kommun är ett idrottsvänligt lärosäte av högsta vikt.

Studenter flyttar hit, förstärker den lokala idrotten, bidrar till att skapa engagemang inom föreningslivet och skapar sysselsättning. Ett framgångsrikt och välutvecklat idrottsliv möjliggör att vi kan få hit stora event, vilket har stora turistekonomiska effekter för kommunen och regionen.

Jönköpings kommun har slagit fast i en plan (2018–2023) att vara en stad som satsar på idrott. Ett av målen är att kommunen ska fortsätta att utveckla Sandagymnasiet till att befästa sin position som ett av Sveriges ledande idrottsgymnasier.

Det är ett bra mål. När nu gymnasiekartan ska ritas om finns en möjlighet för våra politiker att i praktisk handling visa vad detta mål innebär.

Det kommer att medföra ytterligare satsningar på Sanda Idrottscentrum. Ett framåtsyftande komplement till investeringar som görs i utvecklingen av befintliga och nya arenor i kommunen, såsom simhall, friidrottsarena och konstgräsplaner för fotbollen.

Anläggningar som är viktiga för det lokala föreningslivet men som också stärker Jönköping som en kommun där man inser idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. En satsning på Sanda ger också förutsättningar för Jönköping University att rekrytera nya studenter för att leva upp till sin ambition att vara ett ”idrottsvänligt lärosäte”.

För att Sanda Idrottscentrum ska behålla och utveckla sin position krävs ett politiskt engagemang nu. Låt det bli en del i den ambition vi alla har om att skapa den idrottsstad vi alla vill Jönköping ska vara.

 

Jönköpings Idrottsallians

 

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians