Remiss på kommunens styrdokument Plan för idrott 2024–2029

13.05.2024 13:52

Som många minns diskuterades Plan för idrott 2024–2029 under Idrottsforum Jönköping i oktober2023. Jönköpings kommun uppmanar idrottsföreningar att tycka till om liggande förslag till Plan för idrott. Gör det!

Under höstens Idrottsforum Jönköping diskuterades Jönköpings kommuns revidering av det strategiska dokumentet för idrottsområdet – Plan för idrott 2024–2029. Kommunen har efter Idrottsforum arbetat igenom dokumentet och ett remissförslag finns.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att berörda kommunala nämnder, bolag, idrottsföreningar och idrottsorganisationer ska ha möjligheten att yttra sig om den föreslagna planen.

Remiss – Plan för idrott 2024–2029

Jönköpings Idrottsallians har yttrat sig och här några punkter vi särskilt tycker på:

  • Föreningslivet är en stark kraft för att bygga gemenskap och skapa möten över gränser i samhället, både i växande städer och på mindre orter. I idrottsföreningen finns glädje, gemenskap, och för många människor ett viktigt sammanhang. Det är också en plats där känsla för demokrati och respekt utvecklas. Idrottsföreningens har ett stort egenvärde som kommunen bör uppmuntra, stötta och vårda.
  • Idrottsalliansen betonar tydligt att den stora andelen föreningsägda anläggningar i kommunen kräver att både investerings- och driftsbidragen måste öka för att liknande förutsättningar ska gälla oavsett om anläggningarna ägs av en förening eller av kommunen.
  • Då anläggningsfrågor diskuteras på Idrottsforum är föreningarna ofta mycket konkreta med vilka investeringar som bör göras. Den långsiktiga utvecklingsplanen och målsättningen med att den ska förankras är därför mycket viktig. Det skulle vara önskvärt att åtminstone en översiktlig sammanställning av anläggningsutvecklingen finns med i Plan för idrott 2024–2029.
  • För att underhålla och utveckla föreningsägda anläggningar är det nödvändigt att kommunens bidrag ökas minst i takt med kostnadsutvecklingen.
  • Kommunens syn på elitidrott måste förtydligas. Det är därför bra om kultur- och fritidsförvaltningen får ett uppdrag att hantera frågan.

Synpunkter på Plan för idrott 2024–2029 skickas via e-post till kultur- och fritidsförvaltningen – kff@jonkoping.se  – senast den 20 maj 2024.

 

 

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians