Påminnelse: Anmäl dig och din förening till Idrottsforum Jönköping!

21.09.2023 10:03

Årets Idrottsforum Jönköping (10/10) handlar om framtiden för idrotten i Jönköpings kommun. Kommunens styrdokument Plan för idrott ska revideras och på Idrottsforum har vi i det ideella föreningslivet möjlighet att påverka innehållet. Gör det! Anmäl dig till Idrottsforum Jönköping nu!

Idrottsforum Jönköping är mötesplatsen för idrottsföreningar och lokala politiker i Jönköpings kommun. Syftet är en dialog kring den lokala idrotten. Den 10 oktober träffas vi Munksjöaulan på Jönköping University (JIBS). Liksom tidigare år innehåller Idrottsforum gruppdiskussioner om den lokala idrotten.

Årets Idrottsforum Jönköping fokuseras helt på revideringen av Jönköpings kommuns styrdokument Plan för idrott, som beskrivs så här:

”Jönköpings kommuns Plan för idrott ska vara ett styrdokument för kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag.

Dokumentet ska visa på kommunens samlade viljeinriktning, dess ambitioner, utvecklingsbehov inom idrottsområdet samt några konkreta åtgärder. Detta för att kunna fatta beslut som gör vår lokala idrottsrörelse till den ideella kraft i samhället som bidrar till att vi kan minska sjukskrivningarna, skapa delaktighet och inkludering samt skapa demokratiska och engagerade medmänniskor.

Med rätt förutsättningar så kommer idrottsrörelsen göra Jönköping till en ännu bättre plats att leva och verka i.”

Utifrån sex givna ämnen diskuterar vi innehållet i kommunens nya styrdokument, och har därmed en utmärkt möjlighet att påverka framtiden för idrotten i Jönköpings kommun. Passa även på att svara på Jönköpings kommuns Enkät inför framtagandet av Plan för idrott 2024–2029. Tillsammans gör vi idrotten i Jönköping starkare!

Välkommen med din anmälan till Idrottsforum! Vi ser gärna att många idrottsföreningar är representerade på Idrottsforum, ja rent av flera deltagare från varje förening.

Mer om Idrottsforum Jönköping 2023

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians