Offentlig föreläsning på Jönköping University kring livslångt idrottande och elitprestationer

21.01.2020 08:01

PG Fahlström är forskare och verksam vid Institutionen för idrottsvetenskap på Linnéuniversitet. På en öppen föreläsning på Jönköping University behandlar han vad som kännetecknar de idrottsmiljöer som är framgångsrika när det gäller att rekrytera och behålla unga idrottsutövare och som kontinuerligt fostrar goda utövare på nationell och internationell nivå. Han kommer särskilt att uppehålla sig vid tränares/ledares betydelse i utvecklingsprocessen och betydelsen av samverkan mellan skola, familj och den unga idrottaren.

PG Fahlström är ett välkänt namn inom svensk idrottsforskning och samarbetar bland annat med RF-SISU Småland (tidigare Smålandsidrotten) genom Centrum för idrottsutveckling (CIU) som har målet att bidra till idrottslig utveckling på alla nivåer.

Jönköping University, Hc113, HLK

Torsdag 23 januari 2020, kl 18.30-19.00

Ingen föranmälan krävs och fri entré. Föreläsningen streamas även på YouTube.

 

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Box 110
553 13 Jönköping
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians