Insändare: Idrottsföreningar måste få utvecklas och tas på allvar

10.08.2022 07:54

I dagens Jönköpings-Posten (10/8) kommenterar Jönköpings Idrottsallians kommunens utbyggnadsstrategi, med anledning av planerna på byggande på Jönköpings Golfklubb.

Insändaren finns än så länge endast i papperstidningen. Läs den i sin helhet här!

Jönköping som centralort och kommun växer. Fler människor flyttar hit och etablerar sig. Barn- och ungdomskullar ökar och därmed även behov och efterfrågan av möjlighet för idrottsutövning. Kommunens exploatering skapar konkurrens om mark för idrott. Jönköpings Idrottsallians vill få så många som möjligt att idrotta så länge som möjligt i Jönköpings kommun. Då krävs det olika idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra miljöer för idrott och motion.

JP skriver (20/7) om kommunens planer på att bygga bostäder på den mark där Jönköpings Golfklubb bedriver sin verksamhet. Idrottsalliansen skickade förra sommaren in en skrivelse till kommunen med synpunkter på kommunens utbyggnadsstrategi, där vi betonar att hänsyn ska tas till befintliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som kan komma att påverkas av utbyggnad, exempelvis Jönköpings Golfklubb.

Frågan om hur och var en stad ska växa är inte enkel. Självklart kommer mycket att påverkas. Ur vårt perspektiv är det viktigt att hänsyn tas till föreningslivets möjligheter att bedriva sin verksamhet oavsett om det gäller motion, ungdomsaktiviteter eller elitsatsningar. När nya bostadsområden växer fram bör lokala idrottsföreningar som aktivt verkar i berört område ingå i processen med framtagande av detaljplaner i ett mycket tidigt skede. Initiativet ska inte behöva komma från idrottsföreningarna utan det ska ligga i kommunens uppdrag att hålla en levande dialog med de idrottsföreningar som blir berörda samband med omvandling av aktuell stadsdel.

Vi vet att människor med god tillgång och geografisk närhet till idrottsanläggningar rör på sig mer och mår bättre. Det leder till friskare invånare och lägre samhällskostnader för omvårdnad och sjukvård. Men just idrottsanläggningar är en av få punkter där idrottsrörelsen inte klarar sin verksamhet utan stöd från kommunsektorn. I gengäld bidrar idrotten med en mängd goda effekter för både individ och samhälle.
Idrotten ska vara en naturlig del i byggandet av den hållbara staden/samhället. Idrottsanläggningar- och miljöer ska vara ett givet inslag i samhällsplaneringen för att alla ska ha möjlighet att idrotta och umgås.

I Jönköpings kommun finns 225 ideella idrottsföreningar varav 137 har verksamhet för barn och unga (2020). I takt med att kommunen växer behöver föreningarna ha möjlighet att utvecklas. Genom att tydligt poängtera idrottens betydelse, och för att skapa en attraktiv kommun, måste idrottens villkor och förutsättningar tas på allvar.

Jönköpings Idrottsallians

Calle Tollén
Ordförande

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians