Debattinlägg från Jönköpings Idrottsallians i JP 7 juli 2017

06.07.2017 07:43

”En idrottskommun att räkna med” skrev Jönköpings kommuns nyligen avgångna stadsdirektör Carl-Johan Korsås i en kolumn i senaste numret av kommunens personaltidning Wätterstänk. Att kommunens högste tjänsteman värderar den lokala idrotten högt gläder Jönköpings Idrottsallians och dess drygt 100 medlemsföreningar.

Förvisso fokuserar Korsås i sin kolumn på de många idrottsevenemang som på senare år arrangerats i kommunen, mycket tack vare ett målmedvetet arbete av det kommunala bolaget Destination Jönköping. Men evenemangen genomförs i de allra flesta fall i nära samverkan med lokala idrottsföreningar, som besitter stor idrottslig kompetens.

Rent sportsligt står sig många av kommunens idrottsföreningar väl i den nationella – och vissa fall även internationella – konkurrensen. Jönköpings kommun kommer säkerligen att klättra rejält på listan ”Sverige bästa idrottsstad” som SVT Sport tar fram årligen. 2016 rankades kommunen på sjuttonde plats. Göteborg toppade.

En förutsättning för såväl framgångsrik bredd- som elitidrott är en god tillgång på funktionella idrottsanläggningar. På det här området står Jönköpings kommun inför stora utmaningar.

Några stora, framtida – och nödvändiga – investeringar har debatteras flitigt, andra har det varit oroväckande tyst om.

Fotbollsarena

En kommun, som snabbt närmar sig 150 000 invånare och har ett allsvenskt fotbollslag, måste självfallet ha en godkänd arena. En ny arena på Jordbrovallen – som bedöms kosta åtskilliga hundra miljoner kronor (en halv miljard kronor har nämnts) – är beslutad. Med så höga kostnader för en enstaka anläggning ser Idrottsalliansen en risk för att andra nödvändiga investeringar skjuts långt på framtiden.

Badanläggningar

Rosenlundsbadet fyller snart 30 år och har sedan invigningen 1990 haft cirka 15 miljoner besök, utan något större underhåll. Ja, delar av Rosenlundsbadet är hela 50 år gamla! En totalrenovering – eller nybygge – är nödvändigt. Här måste fokus för en framtida badanläggning ligga på goda förutsättningar för simundervisning, simträning och tävlingar. Ett ”äventyrsbad” är knappast en kommunal angelägenhet. Brunstorpsbadet håller stängt hela denna säsong. Med tanke på det genom åren begränsade utnyttjandet av badanläggningen i Huskvarna är det inte rimligt att rusta upp anläggningen igen.

Friidrott

I slutet på förra mandatperioden (2010-2014) föreslog dåvarande fritidsnämnden att en inomhushall för friidrott skulle byggas på Råslätt. Vid sammanslagningen mellan kultur- och fritidsnämnden ”försvann” plötsligt den prioriteringen. Behovet av en inomhushall för friidrott är minst lika stort idag.

Motorsport och skytte

I 20 år har kommunen sökt ett område för motorsport – möjligen kompletterat med förutsättningar för skytte. På två decennier har man inte kommit någonstans!

Idrottsalliansen vill se en väl genomarbetad plan för utveckling och underhåll av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen. En plan som är budgeterad och som tar hänsyn till att Jönköpings kommun växer. Att planera för tillgång till idrottsanläggningar och möjliggöra för invånare i alla åldrar att vara fysiskt aktiva är en investering i en starkare kommun.

Erling Wulff

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians