Calle Tollén ny ordförande i Jönköpings Idrottsallians

28.05.2020 13:53

Carl-Gustaf ”Calle” Tollén valdes den 27 maj som ny ordförande i Jönköpings Idrottsallians.
”Calle” röstades in vid årsmötet som genomfördes vid Jönköpings Kanotstadion.

Årsmötet skulle egentligen ägt rum i mars, men blev framflyttat på grund av Corona. Nu valde Jönköpings Idrottsallians att ändå genomföra mötet, men utomhus och med maximerat antal deltagare.

Ett enhälligt årsmöte röstade ja till förslaget om Calle Tollén som ny i styrelsen och ny ordförande. Calle Tollén har tidigare varit turistchef i kommunen samt eventansvarig på Destination Jönköping och har bred erfarenhet från stora idrottsevenemang. Samtidigt tackade tidigare ordförande Leif ”Mulle” Edh för sig. Ny i styrelsen är även Susanne Görsberg, som varit engagerad inom bland annat gymnastik- och hockeyklubbar i stan.

Årsmötet inleddes med att Martin Funck från kultur- och fritidsförvaltningen redogjorde för kommande satsningar på idrottsanläggningar samt den pågående översynen kring idrottsföreningars arrendeavtal. Det är många satsningar i gång, som exempelvis renoveringen av Stadsparksvallen, nytt konstgräs på Jordbrovallen och renovering av Attarpsbadet. Och fler väntar. Planen är att Råslätt ska få nytt konstgräs, Huskvarna Sporthall ska handikappanpassas, flera idrottshallar ska byggas och 2023 ska bygget av en ny friidrottshall komma igång. Samtidigt pågår diskussioner och planering av bytt badhus. Kultur- och fritid fattade i veckan beslut att man förordar att kommunen bygger nytt istället för att renovera, vilket ger bättre tillgång till vatten under själva byggarbetet.

- Vi har ett väldigt bra samarbete med Idrottsalliansen och det ger en tyngd åt oss att ha alliansen bakom sig när vi ska gå till politiken och förhandla, säger Martin Funck.

Under året har alliansen drivit frågan om arrenden för föreningar, där det ofta varit 1-åriga kontrakt som klubbarna haft. Nu har tekniska nämnden fattat beslut att det går att förlänga arrendetiden upp till tio år. Detta är onekligen en effekt av Jönköpings Idrottsalliansens arbete.

Under årsmötet redovisades även ekonomin för föreningen, och det överskott som genererats beslutades att det ska gå till OS-fonden. Det är ur denna fond som pengar till framstående idrottare i kommunen tas ur, vilket också är föreningens största utgift.

Styrelsen består nu av :

Carl-Gustaf Tollén (Ny, ordförande)
Christina Eriksson (sekreterare)
Göran Carnander (kassör)
Karin Spjuth
Joakim Walltegen
Bengt Kinell
Ann Axelsson
Susanne Görsberg (ny)
Dan Gustavsson
Björn Johansson

Tillbaka

Kontakt

Jönköpings Idrottsallians
Box 110
553 13 Jönköping
Org nr: 826001-1856
Bankgiro: 209-8002

© 2022 All rights reserved.

Drivs av Jönköpings Idrottsallians